Vihmaveesüsteemid

Vihmaveesüsteemid

Hoone säilimise seisukohalt on ülimalt oluline töökorras sadeveesüsteem.

Kõige vanemad sadeveerennid olid õõnestatud puidust ning nende vastupidavust võidi suurendada tõrvamise abil. Lihtsaid räästarenne tehti ka laudadest (kaks lauda löödi serva pidi täisnurga all kokku). Vaskplekist hakati sadeveesüsteeme kasutama u. 17.saj., kuid materjali hinnalisuse tõttu, ei olnud see enamikule kättesaadav. Plii-, raud- ja tsingitud pleki ilmudes 19.saj. hakkasid levima ka nendest materjalidest ripprennid ja katusepealsed valtsrennid. Maapinnale jõudnud vesi juhiti vastavatesse kanalitesse või koguti tünni. Hiljem liideti sadeveetorud otse maa-aluse kanalisatsioonisüsteemiga.

Sadeveesüsteemide parandamisel ja asendamisel tuleks lähtuda ajaloolisest traditsioonist. Kasutada võiks samu võtteid mis antud maja puhul varem kasutust leidnud või võtta eeskuju mõnelt sama perioodi hoonelt.

Vihmaveesüsteemide abil juhitakse katuselt tulev vesi maha ja sealt omakorda hoonest eemale. Vihmaveesüsteemi peamised osad on räästaste horisontaalsed veerennid ja neist alla juhitavad vihmaveetorud (lehtriga või ilma). Veerennide ja vihmaveetorude mõõtmeid, ning allatulekute arvu mõjutab eelkõige katusele tuleva vee kogus ja katuse kuju. Veerenni ja torude paiknemine tuleb iga kord eraldi läbi mõelda selliselt, et veekoormus jaguneks süsteemi osade vahel võimalikult ühtlaselt, et rennid ja torud asetseksid maja välimuse seisukohalt võimalikult loomulikult. Harilikud torude paiknemiskohad on maja nurgad ja akende vahed.

Lamekatuselt võib vett ära juhtida kas katuseräästais paiknevate veesülitite või sisemiste torude abil.

Vihmaveesüsteem:
  • Pikendab hoone eluiga
  • Juhib sadevee seintest eemale
  • Kaitseb fassaadi niiskusekahjustuste eest
  • Kaitseb vundamenti niiskusekahjustuste eest
  • Annab hoonele tervikliku ilme

Tänapäeval on vihmaveesüsteeme valdavalt kahe suguseid, ümmargused ja kandilised. Sisuliselt ei erista kandilist ja ümarat renni teineteiste ükski funktsionaalne omadus, küll aga saab klient valida hoonega visuaalselt paremini sobiva vihmaveesüsteemi.

Vihmaveesüsteemid valmistatakse vastavalt kliendi mõõtudele ning värvikataloogist valitud värvile. Pakume nii masinal toodetud vihmaveerenne ja vihmaveetorusid, kui ka töökojas käsitsi valmistatuid.