Kuidas tellida katust?

Kuidas tellida katust?

Tihtilugu küsitakse hinnapakkumist ehitajatelt nii: mul on 200 m2 eterniitkatust, tahan vahetada katusekatte – palju maksab? Üldjuhul sisaldavad sellise küsimise peale saadavad hinnapakkumised vähe informatsiooni tööde kirjelduse ja materjalide kohta, ning seetõttu erinevad suurtes piirides ega ole omavahel võrreldavad. Selleks, et saada võrreldavaid hinnapakkumisi, tuleb koostada võimalikult täpne hinnapäring. Ehituse kulud varieeruvad suuresti olenevalt sellistest teguritest nagu, kas on tegemist uue ehitisega või on vaja renoveerida vana katus, katuse geomeetriline kuju, töö keerukus, katusekatte materjal, objekti asukoht, prügi käitlemise tasu, jne.

Edaspidi mõningaid näpunäited, kuidas koostada hinnapäringut nii, et saada ehitajatelt hinnapakkumisi, mis oleks omavahel võrreldavad ja teile endale üheselt arusaadavad.

 

Siinkohal väike loetelu, millised küsimused hinnapakkumise koostamisel üles kerkivad.

Kui on tegemist vana katusega.
Mis on katusekatteks (eterniit, plekk, kivi…)? Sellest sõltub olemasoleva katusekatte lammutus ja jäätmete käitlemise tasu. Milline on puitkonstruktsiooni olukord? Võimalusel lisage joonisele fotod (harja sõlm, räästa sõlm, toolvärk, pennid).

Mida on plaanis teha?
Millist tüüpi katusekatet soovite / kas soovite katusekatte tüübi valikul nõu? Ainult ruutmeetrite hulgast on üksi vähe. Hea, kui hoonest on joonised ja fotod, mida saab veebi kaudu koos pakkumispäringuga saata. Kui teil jooniseid pole, palun saatke lihtsalt õiged katusemõõdud. Nende mõõtude põhjal saab esitada katuseprojekti kulude pakkumise.

Millist aluskatet valida?
Aluskatte peamine ülesanne on kaitsta maja ja katuse kandekonstruktsiooni märgumise eest katusetööde ajal ja kondensaadi eest ekspluatatsiooni käigus. Aluskatte nõuetekohane valik ja paigaldamine on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab katusekonstruktsiooni ning seega kogu hoone eluiga ja funktsionaalsust. Selleks, et valida õige katuse aluskate, tuleb vaadata katusekonstruktsiooni lahendust ja võimalikke muutusi perspektiivis.
Mittehingav aluskate – auru mitte läbilaskev aluskate, mida kasutatakse külmade katusekonstruktsioonide puhul (külmad pööningud, laohooned, jne.).
Hingav aluskate – veeauru läbilaskev aluskate, mida saab kasutada soojustatud katusekonstruktsioonis tuuletõkkena (soojustatud katusekorrus, soojustatud laohooned, jne.).
Hingava- ja mittehingava aluskatte paigaldamise tehnoloogiad ja hinnad on erinevad.

Katuse komplektsus.
Katusekate ei koosne ainult kattematerjalist (katusekivi, plekipaan, rullmaterjal, jne.). Katusekomplekti lõpphinna moodustavad suures osas muud katuse osad: harjad, neelud, kelpharjad, räästad, servad, läbiviigud, viilu- ja tuulekastid. Katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstnatele ja katuseakendele. Samuti on vajalikud erinevad läbiviigud, vihmaveesüsteem ja lumetõkked. Katusetarvikute hulka kuuluvad käigusillad, katuseastmed, katuseluugid, erinevad läbiviigud, lumetõkked ning nendega kaasnevad paigaldustööd.

Korstnad
Vana katuse renoveerimisel, tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ka korstnate olukord. Korstnapitside ümberladumine või krohvimine on just need tööd, mida tuleks teha enne katusekatte paigaldust. Loomulikult on neid töid võimalik teha hiljem, kuid eraldiseisvalt kujunevad need tõenäoliselt juba oluliselt kallimaks.

Tuulekastide uuendamine
Katusevahetusega üldiselt kaasneb katusepinna tõstmine ja koheselt tekib küsimus tuulekastide uuendamise vajadusest. See töö tuleb tellija ja ehitaja vahel kindlasti enne selgeks rääkida, tegemist on materjali- ja töömahuka tööga. Tuulekastide uuendamine tuleb kõne alla kindlasti juhul, kui soovitakse paigaldada vihmaveesüsteeme.

Katuse mõõtmine
Nende andmete ja paigaldaja poolsete täpsete katuse mõõtmete järgi arvutatakse katusematerjali ja lisatarvikute vajadus. Katuseplaadid lõigatakse täpse pikkusega. Kaldservi valmis ei lõigata, kuna võimalike mõõtmisvigade korral võib plaat hiljem kasutuks osutuda. Need lõiked tehakse paigaldamise käigus objektil.
Mahuarvutuste teostamiseks vajame lihtsama katuse korral järgnevaid mõõtmeid:

Keerukamate katuste puhul on lihtne kontrollida kõikide mõõtude olemasolu proovides joonistada kõik tahud eraldi välja. Juhul kui ei teki selle teostamisel takistusi, on kõik vajalikud mõõdud olemas. Hinnapakkumise tegemiseks piisab ka hoone projektist (eelkõige on vajalikud katuse plaan ja hoone vaated). Tellimise korral on vajalikud objektilt võetud mõõdud, kuna joonise järgi mõõtmisel esineb ebatäpsusi. Koos konsultatsiooniga aitame Teil leida parima lahenduse nii materjalidele kui ehitusele.
Mõõdud tuleb elektronposti, faksi, posti või mõnel muul teel toimetada OÜ Plekk-Katusemeister, lisades kindlasti kontaktandmed! Faksi teel edastamisel palume vältida peeneid ja värvilisi jooni, mis võivad faksimisel kaduda.

 

NB! Kõige kallim hinnapakkumine ei pruugi tähendada kõige kallimat hinda, vaid hästi läbimõeldud lahendust. Mitte lahtikirjutatud hinnapakkumine peidab endas kindlasti palju küsimusi. Võrrelda saab siiski omavahel pakkumisi, mis on tehtud ühtsete lähteandmetega. Ärge unustage kontrollida ka potentsiaalse ehitaja tausta ja kogemust.