Üldehitus

Üldehitus

(renoveerimine, puidutööd, fassaaditööd, soojustamistööd, jne)

Renoveerimine

Vana maja korrastamine eeldab kõigepealt eelnenud põlvkondade poolt loodu tundmaõppimist ja talletamist. Esmalt pead jõudma selgusele, millist rolli üks või teine ehitiseosa kogu hoone seisukohalt täidab ja miks ta on lahendatud just selliselt. Samuti tuleb tundma õppida hoone ehitusstiili iseärasusi ja vana ehitustraditsiooni.
Järgnevad soovitused vanade hoonete remonttööde kavandamiseks ja läbiviimiseks põhinevad kaasaja ühe tunnustatuma ehituseksperdi, prof. Panu Kaila kogemustel (P. Kaila. “Majatohter”, Tallinn 1998).
Neid põhimõtteid järgides võid loota, et väldid asjatuid kulutusi ja kaasaja tüüpilisemaid ehitusvigu:

  1. Enne kui asud oma maja remontima veendu kavandatavate tööde vajalikkuses. Ära paranda korrasolevaid ja ära asenda parandatavaid hooneosi. Mida vähem ja läbimõeldumalt töid tehakse, seda ohutum hoonele ja odavam omanikule.
  2. Selgita aegsasti välja hoone suhtes kehtivad linnaehituslikud, arhitektuursed ja muinsus kaitselised nõuded. Nii väldid hilisemaid sekeldusi ja närvikulu.
  3. Kui vähegi võimalik piirdu olemasoleva säilitamise ja korrastamisega – nii on kindel, et säilitad hoone ajaloolise väärtuse ja väärikuse ning väldid tarbetuid lisakulutusi.
  4. Tutvu hoone ehitusloo ja varasemate ümberehitusprojektidega – nii võid leida sobiva lahenduse hoonet kahjustamata. Kuna sinu remont ei ole esimene ega viimane ära kasuta lahendusi, mida hiljem on võimatu muuta. Jäta võimalusi ka järgmisele omanikule!
  5. Remontimisel kasuta samu materjale ja töövõtteid kui remonditaval objektil – uudsed materjalid ja lahendused (sh. värvitüübid ja fassaadimaterjalid) kuuluvad reeglina vaid uusehituste juurde.
  6. Ära usu udujuttu kaasaegsetest hooldusvabadest materjalidest – selliseid materjale ei ole olemas. Küll leidub materjale, mille hilisem hooldamine võib osutuda võimatuks.
    Kasuta alati materjale, mida hiljem on kerge hooldada.
  7. Pea meeles, et vana maja peamine väärtus on vanades materjalides ja detailides, mitte nende jäljendamises. Vanade osade eemaldamisel kahaneb paratamatult ka hoone väärtus. Uus võib küll olla vanaga sarnane, kuid ta ei ole vana. 100-aastase majaosa saamiseks kulub ikkagi 100 aastat.
  8. Lepi vana maja vildakuste ja ebatasasustega, nagu sa lepid vanakese kortsudega. Kui maja sulle ei meeldi või ei rahulda sinu vajadusi siis vaheta pigem elupaika selle asemel, et vana hoone narriks muuta või surnuks remontida.