Tooted ja teenused

Tooted ja teenused

OÜ Plekk-Katusemeister pakub kõikvõimalikke katuste, fassaadide ja vihmaveesüsteemidega seonduvaid tooteid ja paigaldusteenust. Tegeleme nii uute katuste, kui ka vanade katuseplekkide ja äravoolusüsteemide eemaldamisega ja uutega asendamisega. Plekitöökojas valmistame keerulise profiiliga erinevaid plekktarvikuid katustele ja fassaadidele, vihmaveesüsteeme, parapetikatteid, lumetõkkeid, kanali– ja ventilatsiooniläbiviike, korstnakatteid, ning kõikvõimalikke detaile muudele erikohtadele. Valmistame detaile ka objektidel kohapeal (teisaldatav plekipainutuspink). Paigaldame katusekatet nö rätsepatööna – iga objekti kõiki iseärasusi arvestades. Teostame katustele ka professionaalset värvimistööd. Värvime plekk-katuseid “Poradur”, ning eterniit- ja kivikatuseid “Isonit” värvidega.

Kõik katused on erinevad. Väikemajade küsimused ja suurhoonete probleemid ei ole võrreldavad.

Oleme teostanud ja teostame peale plekk-katuste, ka valikuliselt teistest katusematerjalidest katuste paigaldust.

Lisaks eelpool toodule pakume ka: erinevatele objektidele komplektseid lahendusi arvestades ehituse omapära ning teostame „Tooted ja Teenused“ all olevaid töid.

NB! Pea meeles, et just katuse seisundist ja kvaliteedist sõltub esmajoones sinu hoone edasine käekäik. Ära alusta fassaaditöid enne, kui oled veendunud katuse ja vihmaveesüsteemide korrasolus. Tänapäeva moodsaid katusekatteid on küll lihtne paigaldada, kuid tunduvalt keerulisem hooldada. Probleeme tekitab ka kaasajal kasutatav liialt õhuke ja habras katuseplekk. Seetõttu on ikka ja jälle soovitav kasutada vana head traditsioonilist plekksepaplekist valtsplekk-katust.